Brukeren er eksperten

Halvparten av problemene som dine ekte brukere oppdager i en brukertest blir oversett av ekspertene.

Eksperter innen brukeropplevelse (UX) foretar gjerne en ekspertevaluering av et nettsted. Dette kalles for en heuristisk evaluering og er en metode for å avdekke problemer som vil forekomme for brukerne.

En rekke studier* viser at mange av problemene ekspertene finner er falsk alarm. Det vil si problemer som brukerne aldri, eller svært sjelden, vil komme til å oppdage.

Derfor synes vi det er best å bruke tid og krefter på å oppdage de problemene som vil ramme flest. Det gjør vi ved å få tak i ekte brukere som kan teste nettsiden eller appen.

*Se for eksempel: Hvannverg, Eba Thora; Law, Effie Lai-Chong; Larusdottir, Marta Kristin. “Heuristic evaluation: Comparing ways of finding and reporting usability problems”. (2006)